atkarus

atkarus
atkarùs, -ì adj. (3b) 1. Šv, Grdm, Klp, Mžk, Kri, Rz, Brž atlašus: Pataisyk dalgę, kad nebūtų atkarì – bus geriau pjauti šienas Všk. Negaliu papjauti – mano dalgis labai atkarùs Šln. Su ãtkariu dalgiu sunku pjauti – daug kabina Sk. Nuo didelio drožinėjimo peilis išsidilino ir pasidarė atkarùs Grž.
atkariaĩ adv.: Kai dalgė atkariai įtverta, negali spariai pjauti Sml.
2. Skd prk. atkaklus, priešingas: Tas mūsų vaikas be galo atkarùs – ką tik jam pasakai, jis vis nori užginčyti . Ožys buvo atkarùs Lzd. Kaip vyras ją mylės, kad ji tokia atkarì Ppl. 3. nemalonus, atstumiantis: Ji ramiai stovėjo, atsišliejusi į sofos kampą, ir atkari panieka tryško iš jos akių V.Myk-Put.
atkarù n.: Atkarù žiūrėti . atkariaĩ adv.: Ką, vesti norite? – atkariai prasišiepė dvarininkas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atkarus — atkarùs, atkari̇̀ bdv. Atkari̇̀ pãnieka trýško iš jõs akių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkari — atkarùs, atkari̇̀ bdv. Atkari̇̀ pãnieka trýško iš jõs akių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkragus — atkragùs, ì adj. (3b, 4) 1. Krp, Pp, Als, Užv atlašus, atkarus, atsivertęs: Atkragùs dalgis kirčiuo[ja] Krkl. Tas kryžius par daug atkragùs (į priešingą pusę atsivertęs) Yl. Būtų graži kėdė, tik par daug atkragì atkaltė Brs. atkragiaĩ adv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaras — ãtkaras, à adj. (3b) žr. atkarus: 1. Su ãtkara dalge galima iškirsti didesnį kirtį Brž. 2. Šiaip vaikis nėko, bet ãtkaras pri darbo Kv. Su ãtkara širdimi dirbsiu, kad neišleisi J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkarumas — atkarùmas sm. (2); P → atkarus 2: Koks jo atkarùmas – niekumet nedarys kaip palieptas Skd. Būčio Pranei viską palikęs, tik įsibaidė tas atkarùmas Brs. Tasai atkarumas išdilo, ir moterys suartėjo, gyveno sutardamos rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”